WAT IS BEWINDVOERING?

Iemand die onder bewind is gesteld is onbevoegd om zonder toestemming van de bewindvoerder nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. Doel daarvan is het voorkomen van nieuwe schulden of problemen. Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

  • Overname van uw financiële administratie, onder controle van de rechtbank.
  • Contactpersoon zijn voor betrokken instanties (waaronder schuldeisers en schuldhulpverlening).
  • Betaling van uw vaste lasten.
  • Ten minste maandelijks een overzicht van uw inkomsten en de verrichte betalingen. Met behulp van een eigen inlog op een portal.
  • Hulp bij het voorkomen van nieuwe schulden.
  • Waar mogelijk: ongedaan maken van gelegde beslagen of het laten corrigeren van de beslagvrije voet.
  • Dus: stabilisatie van uw financiële situatie

Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie van degene die onder bewind is gesteld.

BESTAANDE SCHULDEN

Wat gebeurt er met bestaande schulden? Soms kan de bewindvoerder zelf een schuldregeling treffen, als de klant daarvoor voldoende inkomen beschikbaar heeft. Vaak is het inkomen echter niet voldoende om schulden af te betalen. In dat geval zal naast het beschermingsbewind dus een schuldhulpverleningstraject gestart worden, via de gemeente (de Kredietbank) of in een latere fase, de rechter (voor het wettelijke schuldsaneringstraject; de WSNP, oftewel de schuldsanering). Dat wil niet zeggen dat beschermingsbewind zinloos is voor het oplossen van een schuldsituatie, integendeel.

Gemeenten stellen een periode van rust en financiële stabiliteit als voorwaarde om te starten met schuldhulpverlening.

Dikwijls kan de bewindvoerder ervoor zorgen dat de situatie stabiel wordt, de vaste lasten betaald gaan worden (achterstanden niet verder oplopen) en er waar mogelijk tijdelijke regelingen worden getroffen met deurwaarders (zodat incassokosten niet verder oplopen). Daarnaast kan beschermingsbewind zinvol zijn om het risico op het ontstaan van nieuwe schulden te verkleinen.